whatsapp
Hakkımda
Op. Dr. Serkan Dinar
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler: 1- S. Dinar. “Standart yanık modeli için yeni bir materyal : Allevyn Adhesive “Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi ;cilt 117-2- Şubat 2006S.717-718 2- Şen C., Karacalar A., ​​Ağır H, Dinar S., Işıl E., İşcen D. “ Yanık kontraktürlerini tedavi etmek için basit ve etkili bir prosedür: Kesi serbest bırakma ve quadra Z tekniği“ Burns 2006 Kasım:22 3-Dinar S, Agir H, Şen C, Ünal C, Dalcık H. Yanık skar dokusu altına implante edilen gözenekli polietilen bloklarda hiperbarik oksijen tedavisinin fibrovasküler büyüme üzerine etkileri: Deneysel bir çalışma.Yanıklar. 2007 24 Eylül
DAHA FAZLA

  Bizimle İletişime Geçin!
  Videolar
  Son Yazılar

  Zirkonyum kaplama işlemi lokal anestezi altında yapıldığı için herhangi bir ağrı hissedilmemektedir. Aynı zamanda zirkonyum kaplama doğal görünümü ve sıcağa soğuğa dayanıklı yapısı ile sıklıkla tercih edilmektedir.
  .
  Since the zirconium coating process is performed under local anesthesia, no pain is felt. At the same time, zirconium coating is often preferred for its natural appearance and heat and cold
  resistant structure.
  .
  Étant donné que le processus de revêtement de zirconium est
  effectué sous anesthésie locale, aucune douleur n'est ressentie. Dans le même temps, le revêtement de zirconium est souvent préféré pour son aspect naturel et sa structure résistante à la
  chaleur et au froid.
  .
  نظ ًرا ألن عملية طالء الزركونيوم تتم تحت التخدير الموضعي ، فال يشعر بأي ألم. في الوقت
  نفسه ، غالبًا ما يُفضل طالء الزركونيوم لمظهره الطبيعي وهيكله المقاوم للحرارة والبرودة.
  ...

  Retouch Body Clinic uzman ekibi ile daha düz ve fit bir karına sahip olmaya hazır mısınız ? Karın germe estetiği ile ilgili merak ettiğiniz her şey ve daha fazlasını bize sorabilirsiniz 😊
  .
  Are you ready to have a flatter and fit stomach with the expert team of Retouch Body Clinic? You can ask us anything and more about tummy tuck aesthetics 😊
  .
  Êtes-vous prêt à avoir un ventre plat et en forme avec l'équipe d'experts de Retouch Body Clinic ? Vous pouvez nous demander n'importe quoi et plus sur l'esthétique de l'abdominoplastie 😊
  .
  هل أنت مستعد للحصول على معدة أكثر رشاقة ولياقة مع فريق الخبراء في Retouch
  Clinic Body؟ يمكنك أن تطلب منا أي شيء وأكثر عن جماليات شد البطن
  ...

  Liposuction uygulaması ile daha kıvrımlı hatlara sahip olurken karın germe estetiği ile daha fit bir karın görünümüne sahip olmanın keyfini çıkartın 😊
  .
  While you have more curved lines with the Liposuction application, enjoy a more fit tummy appearance with tummy tuck aesthetics 😊
  .
  Bien que vous ayez des lignes plus courbes avec l'application de liposuccion, profitez d'une apparence de ventre plus en forme avec l'esthétique de l'abdominoplastie 😊
  .
  بينما يكون لديك المزيد من الخطوط المنحنية مع تطبيق شفط الدهون ، يمكنك االستمتاع
  بمظهر بطن أكثر مالءمة مع عمليات شد البط 😊
  ...

  Obezite, karaciğer yağlanması, şeker, uyku apnesi gibi birçok hastalığa neden olabilmektedir. Obezite cerrahisi ile güvenli ve konforlu bir şekilde kilo verebilir ve obezitenin neden olduğu sağlık sorunlarına veda edebilirsiniz.
  .
  It can cause many diseases such as obesity, fatty liver, diabetes, sleep apnea. With obesity surgery, you can safely and comfortably lose weight and say goodbye to health problems caused by obesity.
  .
  Il peut provoquer de nombreuses maladies telles que l'obésité, la stéatose hépatique, le diabète, l'apnée du sommeil. Avec la chirurgie de l'obésité, vous pouvez perdre du poids en toute sécurité et confortablement et dire adieu aux problèmes de santé causés par
  l'obésité.
  .
  يمكن أن يسبب العديد من األمراض مثل السمنة والكبد الدهني والسكري وتوقف التنفس أثناء
  النوم. مع جراحة السمنة ، يمكنك إنقاص الوزن بأمان وراحة ودا ًعا للمشاكل الصحية التي تسببها
  السمنة.
  ...

  Meme büyütme estetiği ile göğüslerin hacmini ve dolgunluğu arttırılır
  böylece vücut formu ile orantılı göğüs dokusu elde edilir. Genel anestezi altında ortalama 45 dakika sürmektedir. Birçok farklı uygulama tekniği mevcuttur. Kişilerin istek ve beklentilerine uygun
  olarak süreç planlanmaktadır.
  .
  With breast augmentation aesthetics, the volume and fullness of the breasts are increased, so that breast tissue proportional to the body form is obtained. It takes an average of 45 minutes under general anesthesia. There are many different application techniques
  available. The process is planned in accordance with the wishes and
  expectations of the people.
  .
  Avec l'esthétique d'augmentation mammaire, le volume et la plénitude des seins sont augmentés, de sorte qu'un tissu mammaire proportionnel à la forme du corps est obtenu. Elle dure en moyenne 45 minutes sous anesthésie générale. Il existe de nombreuses
  techniques d'application différentes. Le processus est planifié en fonction des souhaits et des attentes de la population.
  .
  مع عمليات تكبير الثدي ، يتم زيادة حجم الثدي وامتالئه ، بحيث يتم الحصول على أنسجة الثدي
  بما يتناسب مع شكل الجسم. يستغرق ما معدله 45 دقيقة تحت التخدير العام. هناك العديد من
  يتم تخطيط العملية وفقً لناس. تقنيات التطبيق المختلفة المتاحة. ا لرغبات وتوقعا
  ...

  Alt göz kapağı estetiği ile göz altı torbalarından kurtulabilir ve daha dinamik, canlı bakışlara kavuşabilirsiniz.
  .
  With lower eyelid aesthetics, you can get rid of under-eye bags and get a more dynamic and lively look.
  .
  Avec l'esthétique des paupières inférieures, vous pouvez vous débarrasser des poches sous les yeux et obtenir un look plus dynamique et vivant.
  .
  مع عمليات تجميل الجفن السفلي ، يمكنك التخلص من االنتفاخات تحت العين والحصول على
  مظهر أكثر ديناميكية وحيوية.
  ...

  Çene protezi ile yüz hatları ile orantılı bir biçimde çene bölgesi şekillendirilerek hem çene bölgesindeki deformasyonlar giderilir hem de gıdı görünümüne müdahale edilebilmektedir.
  .
  With the chin prosthesis, the chin area is shaped in proportion to the facial features, and both the deformations in the chin area are eliminated and the appearance of the jowl can be interfered with.
  .
  Avec la prothèse de menton, la zone du menton est façonnée proportionnellement aux traits du visage, et les déformations dans la zone du menton sont éliminées et l'apparence de la bajoue peut être gênée.
  .
  باستخدام بدلة الذقن ، يتم تشكيل منطقة الذقن بما يتناسب مع مالمح الوجه ، ويتم
  التخلص من كل من التشوهات في منطقة الذقن ويمكن التدخل في مظهر الفك.
  ...

  Kepçe kulak estetiği ile kulak kıvrımlarındaki anomaliler yeniden şekillendirilerek estetik bir görünüme kavuşturulur.
  .
  With prominent ear aesthetics, the anomalies in the ear folds are reshaped and an aesthetic appearance is
  achieved.
  .
  Avec une esthétique de l'oreille proéminente, les anomalies dans les plis de l'oreille sont remodelées et un
  aspect esthétique est obtenu.
  .
  مع عمليات تجميل األذن البارزة ، يتم إعادة تشكيل التشوهات في طيات األذن
  وتحقيق المظهر الجمالي
  ...

  Saç ekimi ile saç kayıplarınıza kalıcı olarak veda edebilirsiniz. Saç ekim süreci öncesi hastanın durumu incelenir. Gerekli tahlil ve testler uygulanır. Ekilecek greft sayısı ve uygulanacak saç ekim tekniğine karar verilerek süreç planlanır.
  .
  With hair transplantation, you can say goodbye to your hair loss permanently. Before the hair transplantation process, the patients condition is examined. Necessary analyzes and tests are applied. The process is planned by deciding on the number of grafts to be transplanted and the hair transplant technique to be applied.
  .
  Avec la greffe de cheveux, vous pouvez dire adieu à votre perte de cheveux de façon permanente. Avant le processus de greffe de cheveux, l'état du patient est examiné. Les analyses et tests nécessaires sont appliqués. Le processus est planifié en décidant du nombre de greffons à greffer et de la technique de greffe de cheveux à
  appliquer.
  .
  مع زراعة الشعر ، يمكنك توديع تساقط شعرك بشكل دائم. قبل عملية زراعة الشعر يتم فحص حالة
  المريض. يتم تطبيق التحليالت واالختبارات الالزمة. يتم التخطيط للعملية من خالل تحديد عدد
  البصيالت المراد زرعها وتقنية زراعة الشعر التي سيتم تطبيقها.
  ...

  Vajinoplasti ile doğum sonrası ya da ilerleyen yaşa bağlı oluşan deformasyonlar giderilir. Lazer veya cerrahi uygulama ile anestezi altında yapılır. İşlem ortalama 45 dakika sürer. Sürece dair merak ettiğiniz her şey için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
  .
  With vaginoplasty, deformations that occur after birth or due to advancing age are removed. It is performed under anesthesia with laser or surgical application. The procedure takes an average of 45 minutes. You can contact us for anything you wonder about the process.
  .
  Avec la vaginoplastie, les déformations qui surviennent après la naissance ou en raison de l'âge avancé sont supprimées. Elle est réalisée sous anesthésie avec application laser ou chirurgicale. La procédure prend en moyenne 45 minutes. Vous pouvez nous contacter pour toute question concernant le processus.
  .
  مع عملية تجميل المهبل ، يتم إزالة التشوهات التي تحدث بعد الوالدة أو بسبب تقدم العمر. يتم إجراؤه
  تحت التخدير بالليزر أو بالتطبيق الجراحي. تستغرق العملية 45 دقيقة في المتوسط. يمكنك االتصال بنا
  ألي شيء تتساءل عنه بشأن العملية.
  ...

  Retouch Body Clinic ile daha estetik görünüme kavuşurken sağlıklı bir şekilde nefes almanın keyfini çıkartın !
  .
  Enjoy healthy breathing while gaining a more aesthetic appearance with Retouch Body Clinic!
  .
  Profitez d'une respiration saine tout en obtenant une apparence plus esthétique avec Retouch Body Clinic !
  .
  !Clinic Body Retouchاستمتع بالتنفس الصحي مع اكتساب مظهر أكثر جمالية مع
  ...

  Sağlıklı bir diş yapısına sahip olurken estetik gülümsemelere kavuşabilirsiniz. Gülüş dizaynı ile ilgili detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
  .
  You can achieve aesthetic smiles while having a healthy tooth structure. You can contact us for detailed information about smile design.
  .
  Vous pouvez obtenir des sourires esthétiques tout en ayant une structure dentaire saine. Vous pouvez nous contacter pour des informations détaillées sur la conception du sourire.
  .
  يمكنك تحقيق االبتسامات الجمالية مع وجود بنية أسنان صحية. يمكنك االتصال بنا للحصول
  على معلومات مفصلة حول تصميم االبتسامة.
  ...

  Saç mezoterapisi ile saç kırıklıkları, hacim kayıpları giderilir ve daha parlak ve canlı görünüme kavuşturulur. Saç mezoterapisi ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi bize sorabilirsiniz.
  .
  With hair mesotherapy, hair breaks, loss of volume are eliminated and a brighter and more vibrant appearance is achieved. You can ask us anything you wonder about hair mesotherapy.
  .
  Avec la mésothérapie capillaire, les cassures de cheveux, la perte de volume sont éliminées et une apparence plus lumineuse et plus dynamique est obtenue. Vous pouvez nous poser toutes vos questions sur la mésothérapie capillaire.
  .
  مع الميزوثيرابي للشعر ، يتم القضاء على تساقط الشعر وفقدان الحجم والحصول على مظهر
  ا وحيوية
  أكثر إشراق . يمكنك أن تسألنا عن أي شيء تتساءل عنه بخصوص الميزوثيرابي للشعر.
  ...

  Retouch Body Clinic uzman ekibi ile daha düz ve fit bir karına sahip olmaya hazır mısınız ? Karın germe estetiği ile ilgili merak ettiğiniz her şey ve daha fazlasını bize sorabilirsiniz 😊
  .
  Are you ready to have a flatter and fit stomach with the expert team of Retouch Body Clinic? You can ask us anything and more about tummy tuck aesthetics 😊
  .
  Êtes-vous prêt à avoir un ventre plat et en forme avec l'équipe d'experts de Retouch Body Clinic ? Vous pouvez nous demander n'importe quoi et plus sur l'esthétique de l'abdominoplastie 😊
  .
  هل أنت مستعد للحصول على معدة أكثر رشاقة ولياقة مع فريق الخبراء في Retouch
  Clinic Body؟ يمكنك أن تطلب منا أي شيء وأكثر عن جماليات شد البطن
  ...

  Yüz germe estetiği ile derin kırışıklıklarınıza veda edebilir, daha
  genç ve dinamik bir görünüme sahip olabilirsiniz.
  .
  With face lift aesthetics, you can say goodbye to your deep wrinkles and have a younger and more dynamic appearance.
  .
  Avec l'esthétique du lifting, vous pouvez dire adieu à vos rides profondes et avoir une apparence plus jeune et plus dynamique.
  .
  مع عمليات تجميل شد الوجه ، يمكنك توديع تجاعيدك العميقة والحصول على مظهر أصغر
  وأكثر ديناميكية.
  ...

  Meme dikleştirme estetiği ile meme dokusundaki hacim kayıpları giderilir ve vücut formu ile orantılı bir forma kavuşturulur.
  .
  With breast lift aesthetics, the loss of volume in the breast tissue is eliminated and a form proportional to the body form is achieved.
  .
  Avec l'esthétique du lifting des seins, la perte de volume dans le tissu mammaire est éliminée et une forme proportionnelle à la forme du corps est obtenue.
  .
  مع عمليات تجميل شد الثدي ، يتم التخلص من فقدان الحجم في أنسجة الثدي ويتم تحقيق شكل
  يتناسب مع شكل الجسم
  ...

  Vaser liposuction uygulması vücudun birçok bölgesine uygulanabilmektedir. Birden fazla bölge üzerinde olacak şekilde ya da bölgesel olarak uygulanması mümkündür.
  .
  Vaser liposuction can be applied to many parts of the body. It is possible to apply it on more than one region or regionally.
  .
  La liposuccion Vaser peut être appliquée à de nombreuses parties du corps. Il est possible de l'appliquer sur plus d'une région ou régionalement.
  .
  يمكن تطبيق شفط الدهون بالفيزر على أجزاء كثيرة من الجسم. من الممكن تطبيقه
  على أكثر من منطقة أو إقليم
  ...

  Botox uygulaması ile yüz ifadeniz bozulmadan kırışıklıklarınıza veda edebilirsiniz.
  .
  With Botox application, you can say goodbye to your wrinkles without deteriorating your facial expression.
  .
  Avec l'application de Botox, vous pouvez dire adieu à vos rides sans détériorer l'expression de votre visage.
  .
  .مع تطبيق البوتوكس ، يمكنك توديع تجاعيدك دون التأثير على تعبيرات وجهك
  ...

  Burun dolgusu ile ilgili detaylı bilgi için iletişime geçin.
  .
  Contact us for detailed information about nasal filler.
  .
  Contactez nous pour des informations détaillées sur les
  injections du nez.
  .
  المرجو التواصل معنا للحصول على معلومات مفصلة حول حقنات فيلر األنف.
  ...

  Meme estetiği ile idealinizdeki dolgunlukta göğüs formuna kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
  .
  With breast aesthetics, you can achieve your ideal fullness breast form. You can contact us for detailed information.
  .
  Avec l'esthétique mammaire, vous pouvez obtenir votre prothèse mammaire idéale. Vous pouvez nous contacter pour des informations détaillées.
  .
  مع جماليات الثدي ، يمكنك تحقيق الشكل المثالي للثدي. يمكنك االتصال بنا للحصول على
  معلومات مفصلة.
  ...

  This error message is only visible to WordPress admins