Ad Soyad :M. Serkan DİNAR

Eğitim Durumu : Doktor (Estetik Cerrahi Uzmanı)

Doğum Tarihi : 06.10.1975

Doğum Yeri : İzmir/Türkiye

Medeni Durumu : Evli (2 ve 5 yaşında 2 çocuğu var)

Uyruğu : Türkiye Cumhuriyeti

Yüksek Lisans Çalışması : Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi (Plastik Cerrahi (Yüksek Lisans) Uzmanı)

Üniversite : Dokuzeylül Üniversitesi Tıp Fakültesi (Tıp Doktoru)

Lise : İEL İzmir/Türkiye

Yabancı Dil : İngilizce (IELTS SCORE 6)

 

AKADEMİK YAYINLAR VE ETKİNLİKLER LİSTESİ 

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

1- S. Dinar. “Standart yanık modeli için yeni bir materyal : Allevyn Adhesive “Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi ;cilt 117-2- Şubat 2006S.717-718

2- Şen C., Karacalar A., ​​Ağır H, Dinar S., Işıl E., İşcen D. “ Yanık kontraktürlerini tedavi etmek için basit ve etkili bir prosedür: Kesi serbest bırakma ve quadra Z tekniği“ Burns 2006 Kasım:22

3-Dinar S, Agir H, Şen C, Ünal C, Dalcık H. Yanık skar dokusu altına implante edilen gözenekli polietilen bloklarda hiperbarik oksijen tedavisinin fibrovasküler büyüme üzerine etkileri: Deneysel bir çalışma.Yanıklar. 2007 24 Eylül

 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler: 

1- Ağır H., Dinar S., Şen C., Ünal C., Çek DI., “Yanık ünitesi olmadan yanık tedavisi: Kocaeli deneyimi”, Avrupa Atanmış 5. Hırvatistan Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi Özet Kitabı , s.83, Dubrovnik, Hırvatistan 2004.

2-Agir H., Dinar S., Şen C., Çek Dİ., “175 hastada alt ekstremite rekonstrüksiyon deneyimi”, Avrupa Atanmış 5. Hırvatistan Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Özet Kitabı, s.73, Dubrovnik, Hırvatistan 2004.

3- Sen C., Karacalar A., ​​Ağır H., Isıl E., Dinar S., İscen D., “A modifikasyonu insizyon greft tekniği for yanık kontraktürleri”, 10. Kongre ESPRAS, Özet kitabı, s.220, Viyana , 2005.

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler: 

1-Yavuz Gürkan, Sultan San, Eksal Kargı, Serkan Dinar, Deniz İşcen. “Nahcivan 2005 İnterplast faaliyetlerinde bölgesel anestezi” Türk plastik rekostrüktif ve estetik cerrahi dergisi 2006 Cilt 14 Sayı 1 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler: 1-C. Şen, B. Özkeskin, S. Dinar, D. Çek. “Saç Derisinde Nekrotizan Fasiit: Olgu Sunumu”. XXIV. Ulusal Türk Rekonstrüktif ve Plastik Cerrahi Derneği Kongresi. 96 -P159-, Ankara, 18-20/10/2002.

2- H.Ağır, Ç. Ünal, C. Şen, S. Dinar, D. İşcen. “Alt ekstremite yaralanmalarında yaklaşım ilkelerimiz ve tedavi seçeneklerimiz”. XXVI. Ulusal Türk Rekonstrüktif ve Plastik Cerrahi Derneği Kongresi. 69 -S040-, Ankara, 21-25/09/2004.

3-Dinar S., Ağır H., Şen C., Dalçık H., Ünal Ç. “Sıçanlarda Yanık Altında Bulunan Gözenekli Polietilen İmplant Üzerindeki Fibro Damar Büyümesine Hiperbarik Oksijen Tedavisinin Etkileri” XXIX. Ulusal Türk Rekonstrüktif ve Plastik Cerrahi Derneği Kongresi, Bildiri Kitabı, sayfa 44, Eskişehir, 2007.

 

 

Üniversite Tezi

1-“ Sıçanlarda Yanık Altında Bulunan Gözenekli Polietilen İmplant Üzerindeki Fibro Damar Büyümesine Hiperbarik Oksijen Tedavisinin Etkilerinin Araştırılması” Dr Serkan Dinar Tezi -Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı

Ulusal Kongrelere Katılım 

1-    TPRECD Bölge Toplantısı: Vasküler Anomalilere Yaklaşımlar 20 Eylül 2002 Kocaeli

2-    TPRECD Bölge Toplantısı: Cilt Neoplazmaları 12 Nisan 2002 Mersin

3-    TPRECD Alloplastik Malzeme Uygulamaları Sempozyumu 13 Nisan 2002 Adana

4-    Dudak ve Damak Yarıklarına Sekonder Girişimler Çalıştayı ve Paneli, Eskişehir 21 Nisan 20035-     2

5.     TPRECD Ulusal Kongresi 14-17 Ekim 2003 Samsun

6-     Obstetrik Brakial Pleksus Yaralanmaları Sempozyumu 13 Mart 2004 İstanbul

7-    Cerrahpaşa Plastik Cerrahi Günleri Yarık Dudak ve Damak Yarığı Buluşmaları 30 Nisan-1 Mayıs 2004

8-    İ.Ü. Cerrahpaşa Plastik Cerrahi Günleri Baş Boyun Yaralanmaları 3-4 Haziran 2005 İstanbul

 

DERSLER 

1-     Uluslararası Damar ve Sinir Mikrocerrahisi uygulamalı kursu –( European Board of Plastic Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Onaylı) Mikrocerrahi Kursu, Timisoara -Romanya 2004

2-    Deney Hayvanları ile Çalışma ve Etik Kursu, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi 1 Aralık 2004

3-    2.Maksillofasiyal Cerrahi Çalıştayı ve Kursu 14-15 Mayıs 2004 GATA Ankara

4-     Atölye mürekkebi Uygulamalı Lazer Liposuction Eğitimi 2009 Frankfurt

 

Uluslararası Yardım Kuruluşu Faaliyetleri 

1-     BARIŞ-İNTERPLAST İÇİN DOKTORLAR, NAHİÇEVAN Mayıs 2005 “Çocuklar gülsin” etkinliği, Doğuştan dudak, damak yarığı veya yanık yaralanması olan 200 hastaya ücretsiz ameliyat yapma etkinliği.

2-     BARIŞ-İNTERPLAST HEKİMLERİ, 2. NAHİÇEVAN VE IĞDIR Faaliyet Ekim 2005 80 80 hastayı ücretsiz ameliyat etmek.